شبیه سازی عددی بلورهای نوری مغناطیسی با نرم افزار کامسول | COMSOL  

شبيه سازي عددی بلورهای نوری مغناطیسی با نرم افزار کامسول | COMSOL


شبيه سازي عددی بلورهای نوری مغناطیسی با نرم افزار کامسول یا نرم افزار COMSOLموضوع شبيه سازيشبيه سازي عددی بلورهای نوری مغناطیسی با نرم افزار کامسولنر افزار: کامسول . COMSOLگزارش کار : دارد 55 صفحهفرمت گزارش کار: pdfدانلود بخشی از گزارش کارپسوند فایل شبيه سازي شده: mphشبيه سازي کاملا تست شده استبخشی از متن گزارش در زیر آورده شده است:شبيه سازي بلورهای فوتونی مغناطیس

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی مدرسه با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي مدرسه با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي مدرسه با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می شوند.تصمیم گیری:

ادامه مطلب  

پاورپوینت شبيه سازي كامپيوتري  

پاورپوینت شبيه سازي كامپیوتری


   به نام خدا مشخصات فایلفرمت:power pointقابل ویرایش و آماده پیرینتتعداد اسلاید : 17 اسلایدشبيه سازي كامپیوتری 1- Jerry Banks, John S. Carson, Discrete-Event System Simulation,1986.2- Robert Okeefe, Simulation Modeling with Pascal, 1989.3- James A. Chisman, Introduction to Simulation Modeling Using GPSS, 1992.4- James A. Payne, Introduction to Simulation: Programming Technique and Method of Analysis,1988.5- Robert E. Shannon, System Simulation, The Art and Science,1975.6- Fred Maryski, Digital Computer Simulation,1980.7- Ghrisios G. Cassandrasm, Discrete Event System(Modeling and Performance Analysis), 1993. منابع

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی عطاری با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي عطاری با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي عطاری با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می شوند.تصمیم گیری:

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی کشتارگاه با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي کشتارگاه با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي کشتارگاه با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می شوند.تصمی

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه لوازم خانگی با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي فروشگاه لوازم خانگی با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي فروشگاه لوازم خانگی با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وار

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي فروشگاه با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي فروشگاه با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می شوند.تصمیم

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی تالار عروسی با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي تالار عروسی با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي تالار عروسی با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می شون

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی استخر با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي استخر با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي استخر با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می شوند.تصمیم گی

ادامه مطلب  

دانلود پروژه شبیه سازی فروشگاه رفاه با آرنا Arena  

دانلود پروژه شبيه سازي فروشگاه رفاه با آرنا Arena


دانلود پروژه شبيه سازي فروشگاه رفاه با آرنا Arenaپروژه در قالب فایل آرنا می باشد و با نرم افزار آرنا قابل اجرا است.داکیومنت: دارد (18 صفحه)ورودی:ورودی به صورت راندوم 3 عدد در دقیقه وارد سیستم می شوند. حداکثر تعداد ورودی در این برنامه 100 عدد می باشد.جدا کننده:ورودی ها در این قسمت از هم جدا می شوند.پردازش مرحله اول:در این مرحله از پردازش ورودی ها طبق زمان مثلثی 1و2و3 در دقیقه وارد سیستم می ش

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1