نرم افزار کتیا R27 مناسب ویندوز10  

نرم افزار کتيا R27 مناسب ویندوز10


کتيا v5 r27 نسخه جدید کتيا میباشد که با افزایش بهبود عملکرد این نرم افزار در سال 2017 وارد بازار شدهاز جمله قابلیت های این نرم افزار اضافه شدن چمفر سطوح و بهبود و سهولت بعضی ابزار ها نام برد ظاهر گرافیکی نرم افزار مدرن شده که میتوان در تنظیمات آن را به حالت نسخه های قبل دراوردمتاسفانه نصب این نرم افزار مقداری دشوار هست که با توضیحاتی که داده میشود به راحتی قابل نصب هستراهنمای نصب:قبل از شروع user account ر

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایلTop of FormTop of Formتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایلتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر و

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایلتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر و یونیگ

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژ چرخدنده در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایلTop of FormTop of Formتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژ Butterfly Valve Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایلتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر و

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژBench Vice Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایلتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر و یونیگ

ادامه مطلب  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتیا  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيا


طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيامثالی عالی و کامل برای آموزش  پروژه ای مناسب برای ارایه برای کار آموزی و پروژه می باشد.جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست نیز ارسال خواهد شد.   

ادامه مطلب  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتیا  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيا


طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيامثالی عالی و کامل برای آموزش  پروژه ای مناسب برای ارایه برای کار آموزی و پروژه می باشد.جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست نیز ارسال خواهد شد.   

ادامه مطلب  

آموزش محیط DMU Kinematics کتیا به صورت گام به گام  

آموزش محیط DMU Kinematics کتيا به صورت گام به گام


محیط DMU Kinematics در نرم افزار کتيا،برای شبیه سازی مکانیزم ها به کار می رود.نکته مهم:فیلم ها به صورت interactive تولید شده.هر گاه فیلم pause (متوقف) میشود کافی است یک بار روی هر مکان دلخواه از صفحه نمایش کلیک کنید یا این که کلید space را روی صفحه کلید فشار دهید تا فیلم ادامه پیدا کنددر این امورزش چهلرمثال و پروژه ی شبیه سازی مکانیزم نیز اموزش داده میشو که فایل هایش نیز موجود است

ادامه مطلب  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتیا  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيا


طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيامثالی عالی و کامل برای آموزش  پروژه ای مناسب برای ارایه برای کار آموزی و پروژه می باشد.جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست نیز ارسال خواهد شد.   

ادامه مطلب  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتیا  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيا


طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيامثالی عالی و کامل برای آموزش  پروژه ای مناسب برای ارایه برای کار آموزی و پروژه می باشد.جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست نیز ارسال خواهد شد.   

ادامه مطلب  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتیا  

طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيا


طراحی و شبیه سازی آرپی جی در نرم افزار کتيامثالی عالی و کامل برای آموزش  پروژه ای مناسب برای ارایه برای کار آموزی و پروژه می باشد.جهت دریافت فایل کامل هر عنوان از طریق بخش پرداخت و دانلود در پایان معرفی هر محصول اقدام نمایید. پس از خرید علاوه بر لینک دانلود مستقیم سایت، فایل به ایمیل شما بصورت پیوست نیز ارسال خواهد شد.   

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل  

طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل


طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتياTop of FormTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Pipe Support در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 13 فایل  

طراحی و مونتاژ Pipe Support در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 13 فایل


طراحی و مونتاژ Pipe Support در نرم افزار کتياTop of FormTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتياTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 9 فایل  

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 9 فایل


طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 9 فایلTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل  

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل


طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل Top of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیادر قالب برنامه CATIA – شامل 7 فایل  

طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتيادر قالب برنامه CATIA – شامل 7 فایل


طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتيادر قالب برنامه CATIA – شامل 7 فایلتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر و یونی

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل  

طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل


طراحی و مونتاژ Plummer Block Assembly در نرم افزار کتياTop of FormTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Pipe Support در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 13 فایل  

طراحی و مونتاژ Pipe Support در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 13 فایل


طراحی و مونتاژ Pipe Support در نرم افزار کتياTop of FormTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل  

طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 12 فایل


طراحی و مونتاژ چرخگوشت در نرم افزار کتياTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 9 فایل  

طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 9 فایل


طراحی و مونتاژ Fixture Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 9 فایلTop of FormTop of FormTop of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتیا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل  

طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل


طراحی و مونتاژ Crosshead Assembly در نرم افزار کتيا در قالب برنامه CATIA – شامل 8 فایل Top of FormTop of Form

ادامه مطلب  

طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتیادر قالب برنامه CATIA – شامل 7 فایل  

طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتيادر قالب برنامه CATIA – شامل 7 فایل


طراحی و مونتاژ آبمیوه گیری در نرم افزار کتيادر قالب برنامه CATIA – شامل 7 فایلتوضیحات: کتيا یک نرم‌افزار طراحی به کمک رایانه، مهندسی به کمک رایانه و ساخت به کمک رایانه است که توسط شرکت داسو سیستمز تولید شده‌ است. شرکت آی بی ام نیز در امور بازاریابی و فروش این نرم‌افزار با داسو سیستمز همکاری دارد. رقبای اصلی نرم افزار کتيا در بازار پرو انجینیر و یونی

ادامه مطلب  

پروژه درس طرحی ماشین به کمک کامپیوتر (طراحی و آنالیز گیره صنعتی به وسیله نرم افزار کتیا)  

پروژه درس طرحی ماشین به کمک کامپیوتر (طراحی و آنالیز گیره صنعتی به وسیله نرم افزار کتيا)


این پروژه 13 صفحه ای که مرحله به مرحله آموزش طراحی گیره صنعتی را با عکس و توضیحات کامل و در مرحله بعد آنالیز کامل این گیره را به صورت مفصل بیان داشته و نتیجه گیری کرده. این پروژه اورجینال هست و تا حالا استفاده نشده است. 

ادامه مطلب  

خودآموز نرم افزار کتیا V5  

خودآموز نرم افزار کتيا V5


در این کتاب نرمافزار CATIA V5 به صصورت مقدماتی آموزش داده می شود و  بعد از مطالعه ی این کتاب شما قادر خواهید بود قطعات پیچیده را به صورت سه بعدی مدل سازی کنید.

ادامه مطلب  

پروژه درس طرحی ماشین به کمک کامپیوتر (طراحی و آنالیز گیره صنعتی به وسیله نرم افزار کتیا)  

پروژه درس طرحی ماشین به کمک کامپیوتر (طراحی و آنالیز گیره صنعتی به وسیله نرم افزار کتيا)


این پروژه 13 صفحه ای که مرحله به مرحله آموزش طراحی گیره صنعتی را با عکس و توضیحات کامل و در مرحله بعد آنالیز کامل این گیره را به صورت مفصل بیان داشته و نتیجه گیری کرده. این پروژه اورجینال هست و تا حالا استفاده نشده است. 

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتيا v5


 موتور 16 سیلندر با پیکربندی W و 32 سوپاپ و سیستم SOHC. زاویه بین میل سوپاپ ها در یک سیلندر 15 درجه است و زاویه بین بلوک سیلندر چپ و راست 45 درجه بوده و با سوپرشارژر چرخان دوگانه تجهیز شده است.قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATProduct – stp 

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتيا v5


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATPart - CATProduct – stp  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتیا  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتيا


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA ، NX-PRO ، SolidWorks همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:IGS - SLDASM – SLDPRT – SLDDRW  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتيا v5


 موتور 16 سیلندر با پیکربندی W و 32 سوپاپ و سیستم SOHC. زاویه بین میل سوپاپ ها در یک سیلندر 15 درجه است و زاویه بین بلوک سیلندر چپ و راست 45 درجه بوده و با سوپرشارژر چرخان دوگانه تجهیز شده است.قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATProduct – stp 

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتيا v5


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATPart - CATProduct – stp  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتیا  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتيا


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA ، NX-PRO ، SolidWorks همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:IGS - SLDASM – SLDPRT – SLDDRW  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتيا v5


 موتور 16 سیلندر با پیکربندی W و 32 سوپاپ و سیستم SOHC. زاویه بین میل سوپاپ ها در یک سیلندر 15 درجه است و زاویه بین بلوک سیلندر چپ و راست 45 درجه بوده و با سوپرشارژر چرخان دوگانه تجهیز شده است.قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATProduct – stp 

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتيا v5


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATPart - CATProduct – stp  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتیا  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتيا


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA ، NX-PRO ، SolidWorks همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:IGS - SLDASM – SLDPRT – SLDDRW  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده موتور دیزلی W16 طراحی شده در کتيا v5


 موتور 16 سیلندر با پیکربندی W و 32 سوپاپ و سیستم SOHC. زاویه بین میل سوپاپ ها در یک سیلندر 15 درجه است و زاویه بین بلوک سیلندر چپ و راست 45 درجه بوده و با سوپرشارژر چرخان دوگانه تجهیز شده است.قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATProduct – stp 

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتیا v5  

پروژه و مدل آماده کالیپر و دیسک ترمز طراحی شده در کتيا v5


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:CATPart - CATProduct – stp  

ادامه مطلب  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتیا  

پروژه و مدل آماده کالیپر ترمز طراحی شده در سالیدورکز و کتيا


 قابل مشاهده و ویرایش در CATIA ، NX-PRO ، SolidWorks همراه فایل تک تک قطعات به صورت سه بعدی آماده رندرگیری ... فرمت فایلها:IGS - SLDASM – SLDPRT – SLDDRW  

ادامه مطلب  

پروژه درباره ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی  

پروژه درباره ملاقات با مشتری قبل از طراحی یک پروژه مسکونی


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:47  قسمتی از متن فایل دانلودی:ملاقات با مشتری مقدمه قبل از طراحی یک پروژه مسکونی طراح باید چند کار مقدماتی را انجام دهد که هر کدام شامل جمع آوری سازماندهی و ارزیابی اطلاعاتی است که اساس مراحل بعدی طراحی را تشکیل می

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1